Безпрограшна лотерея #ValentinЧек

Правила і умови акції прості і прозорі:

– роби покупки на 800 грн,

– заповнюй анкету

– кидай анкету в лототрон та бери участь у розіграші 25 000 грн!

Ми впевнені, саме ти станеш нашим переможцем

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «VALENTIN-ЧЕК»

   І. Основні положення

1.1 Ці  правила регламентують загальний порядок організації і проведення  рекламної акції з розіграшом Подарунку – сертифікатів загальною сумою на 25 000 грн., які надані Партнерами заходу, а саме- орендарями Багатофункціонального центру (далі – ТРЦ) «NEO PLAZA» за умови участі в конкурсі «VALENTIN-ЧЕК» (далі – Акція).

1.2. В рамках проведення рекламної Акції в ТРЦ «NEO PLAZA», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, проводиться конкурс «VALENTIN-ЧЕК» з розіграшем подарунку.

1.3. Інформація про Замовника, організатора Акції, про правила її проведення, про підсумки Акції, Подарунок, терміни, місце і порядок його  отримання розміщується на сайті www.neoplaza.com.ua.

1.4. Дана Акція є рекламною і проводиться з метою обізнаності, популяризації та реклами ТРЦ «NEO PLAZA».

1.5. Дана Акція  не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику, тому не вимагає обов’язкової реєстрації або подання відповідного повідомлення до відповідних державних органів.

1.6. В рекламній акції можуть приймати участь тільки фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення акції вже виповнилось 18 років, неповнолітні особи за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників та які виконали всі дії, необхідні для участі в акції, зазначені в цих Правилах та додатках до них.

1.7. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1.7.1. Працівники та представники Орендарів -магазинів  ТРЦ «NEO PLAZA» та будь яких компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції.

1.7.2.  Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1.7.1 цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, мати, дідусь, бабуся тощо)

1.7.3.  Працівники ТОВ «Аркада Фінанс».

1.7.4. Особи, які не відповідають вимогам, які пред’являються до учасників рекламної акції, не мають права на участь в акції і отриманні подарунків.

1.7.5. Рекламна акція проводиться в порядку та на умовах, визначених даними Правилами. Дана рекламна акція з розіграшом Подарунку – сертифікатів від Партерів-орендарів на покупки в магазинах орендарів загальною сумою на 25 000 грн. проводиться на безоплатній основі. Замовник рекламної акції- ТОВ «Аркада Фінанс»  не  надає ніяких подарунків Переможцю, та, відповідно, не несе відповідальності за оподаткування податками фізичної особи-Переможця конкурсу.

1.8. Метою акції є збільшення кількості покупок у ТРЦ  «NEO PLAZA» у День закоханих, а також:

 • Просування бренду
 • Підвищення лояльності покупців орендарів до ТРЦ «NEO PLAZA»;
 • Формування та підтримки інтересу до ТРЦ «NEO PLAZA»;
 • Залучення нових орендарів та покупців Товарів до орендарів.
 • Стимулювання покупців до покупки Товарів у орендарів;
 • Збільшення доходів від реалізації товарів у орендарів, та зростання плати за оренду, як відсотку від товарообігу орендарів

1.9. Замовник з метою популяризації, обізнаності та залучення нових орендарів та відвідувачів надає можливість Організатору провести рекламну акцію серед відвідувачів ТРЦ «NEO PLAZA» на умовах, визначених даними Правилами.

1.10. Учасники акції, які отримали подарунки, дають згоду на проведення інтерв’ю про участь в рекламній акції в засобах масової інформації для розміщення на  радіо і телебаченні, мережі Інтернет, участь в фото- та відео- зйомці(ках) для виготовлення графічних матеріалів, без сплати будь-якої винагороди. Всі виключні права на такі інтерв’ю, фото-, відео- зйомку і/або графічні матеріали належать Замовнику.

1.11. Замовник акції  залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.

1.12. Оподаткування вартості подарунків  проводиться відповідно до чинного законодавства України. В подальшому Замовник Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань учасників акції, що отримали подарунки Партнерів акції, у відношенні сплати податків та зборів.

1.13. Факт участі в акції означає, що всі її учасники ознайомлені і повністю згодні з цими Правилами.

1.14. Учасники Акції інформуються про умови проведення рекламної акції з допомогою розміщення відповідної інформації:

 • на сайті ТРЦ «NEOPLAZA» neoplaza.com.ua
 • посилання на сторінках ТРЦ «NEOPLAZA» в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм;
 • а також посилання в інших засобах масової інформації за вибором Замовника акції.

1.15.  Замовник акції має право змінювати умови акції або достроково її припинити. Замовник залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни і доповнення до Правил проведення рекламної акції до її початку. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником  акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та їх умов.

1.16. Учасник Акції фактом реєстрації та участі у акції дає свою згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних, які надає учасник акції в ході її проведення, включаючи внесення таких даних до бази даних Замовника акції. Замовник акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації,  він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

1.17.  Беручи участь у акції, кожен учасника акції тим самим підтверджує свою згоду на використання та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», будь-якої наданої інформації Замовником акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Замовником акції або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

1.18. Всі учасники акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

1.19. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника  акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

1.20. Усі результати акції остаточні й оскарженню не підлягають.

1.21. Беручи участь в акції тим самим учасник акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення учасником акції цих Правил або відмова учасника акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів та ін.) вважається відмовою учасника акції від участі в акції та отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника акції будь-якої компенсації.

1.22. Замовник акції не несе відповідальності за:

 • достовірність наданої учасниками акції інформації щодо їх персональних даних;
 • за технічні проблеми, пов’язані з передачею даних при використанні каналів зв’язку, що використовуються під час проведення акції;
 • невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

1.23. Замовники акції не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника обставини.

1.24. Замовник акції не несе відповідальність за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно подарунків  акції, передбачених цими Правилами, у разі, коли учасник акції, що здобув право на отримання такого призу, не звернувся за призом, а також у разі відсутності учасника акції чи неможливості зв’язатися з таким учасником та повідомити про можливість отримання призу впродовж періоду проведення акції або впродовж строку, передбаченого в цих Правилах. Подарунки надаються Замовником акції лише у разі виконання учасником акції, що здобув право на отримання подарунку, усіх вимог передбачених цими Правилами.

1.25. У разі виникнення питань, необхідно звертатись до Відповідального виконавця Організатора Акції на електронну адресу: inna_kharuk@ukr.net, або за телефоном: +38 (096) 590 45 80.

 1. Замовник, Організатор, Учасники та Переможець, Орендарі та Партнери:

2.1. Замовником  проведення конкурсу в рамках рекламної акції  є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркада Фінанс» (ЄДРПОУ 40096154).

2.2. Організатором проведення конкурсу в рамках рекламної акції  є Товариство з обмеженою відповідальністю «Леонком» (ЄДРПОУ 38299406), (ІПН 382994004624) на підставі договору № 07 від 21 січня про надання послуг. Відповідальні особи з боку Замовника та Організаторів повинні роз’яснювати та доводити до відома учасників конкурсу правила її проведення.

2.3. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні особи, які здійснюють покупки (Товари або Послуги) на території  ТРЦ «NEOPLAZA»  за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі,5, в період з 02.02.2020 по 15.02.2020 (включно) до 19:00 години.

2.4.  Переможець конкурсу може бути будь-якою фізичною особою, яка здійснить покупки (Товари або Послуги) на території  ТРЦ «NEO PLAZA», що підтверджується відповідними чеками про покупки, за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі,5, в період з 10:00 год. 02.02.2020 року по 19:00 год. 15.02.2020 року (включно) та буде відповідати всім правилам та вимогам да Переможця вказаних у пунктах №8 та №9 цих правил.

2.5. Орендарі – фізичні та юридичні особи, які уклали з ТОВ «Аркада Фінанс»  договори оренди і здійснюють господарську діяльність на території ТРЦ «NEOPLAZA»,  за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5.

2.6 Партнерами проведення конкурсу «VALENTIN-ЧЕК»  є орендарі – фізичні та юридичні особи, які уклали з ТОВ «Аркада Фінанс»  договори оренди і здійснюють господарську діяльність на території ТРЦ «NEOPLAZA»  за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5.  Відповідальні представники Партнерів  з рекламною метою самостійно проводять вручення подарунку загальною  сумою 25 000 грн.  переможцю конкурсу на території  ТРЦ «NEOPLAZA» за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5 .

Обов’язок щодо  оподаткування цього подарунку покладається на Партнерів рекламної акції/конкурсу «VALENTIN-ЧЕК» . Замовник рекламної акції не  надає ніяких подарунків Переможцю, та, відповідно, не несе відповідальності за оподаткування податками фізичної особи-Переможця конкурсу.

Учасники зобов’язані виконувати всі дії, пов’язані з участю в ній та отриманням Подарунку. Учасник конкурсу має право отримати від представників організатора та Замовника інформацію про умови проведення

 1. Територія проведення конкурсу: підземний паркінг ТРЦ «NEO PLAZA»
 2. Терміни проведення конкурсу: з 02.02.2020 до 19:00 15.02.2020 р. Перед концертом співачки Jerry Heil.
 3. Організатор конкурсу надає Замовнику або представникам орендарів за результатами проведеного розіграшу кінцевий результат, а саме – представляє фізичних осіб, які набули право отримати подарунок.
 4. Після закінчення конкурсу та проведення розіграшу подарунків від Замовника, Організатори зобов’язані публічно повідомити про припинення конкурсу.
 5. Замовник та Організатор конкурсу повинні виконати всі умови її проведення, в тому числі видати переможцям в день розіграшу подарунки.
 6. Правила участі:

8.1 Здійснити покупку* в період з 10:00 02.02.2020 р. по 19:00 15.02.2020 р. в будь-якому магазині на території  ТРЦ «NEO PLAZA», на загальну суму від 800 грн. одним або декількома чеками.

* під покупками  розуміється  придбання товарів у будь-яких магазинах орендарів ТРЦ «NEO PLAZA»,  за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5.

Якщо учасник конкурсу повертає придбаний товар, придбання якого дало йому право на участь в конкурсі,  він не має права на участь в конкурсі і отриманні подарунків.

8.2 На другому поверсі ТРЦ «NEO PLAZA», між магазинами «Сropp» та «Sinsay» заповнити анкету**:

П.І.Б.       ____________________________________________________________________

Номер телефону        __________________________________________________________

E-mail      ____________________________________________________________________

Дата заповнення Анкети   ______________________________________________________

Дані о покупках: (магазин/сума чека/ків) _________________________________________

Дата заповнення Анкети   ______________________________________________________

Підпис учасника конкурсу _____________________________________________________

**  Заповнення даної анкетної форми є автоматичним погодженням учасника конкурсу на обробку його персональних даних та отримання особистих повідомлень від альфа імені ТРЦ «NEO PLAZA».

8.3  Заповнену Анкету покласти в прозорий лототрон.

Анкети приймаються до 19:00 години 15 лютого 2020 р. Чеки, що підтверджують покупки в ТРЦ «NEO PLAZA» в конкурсний період залишити при собі.

8.4. 15 лютого 2020 року, о 20:30 годині прийти на оголошення переможців, яке відбудеться на паркінгу ТРЦ «NEO PLAZA», перед концертом співачки Jerry Heil, серед присутніх Організатором рекламної акції. У випадку відсутності переможця на святковому нагороджені – представником Організатора  виконується телефонний дзвінок Переможцеві. Телефонний дзвінок відбувається на гучномовці та фіксується на відеокамеру Організатора, як підтвердження контакту представника Організатора з Переможцем рекламної Акції.

8.5. Представник Організатора має виймати анкети учасників рекламної Акції до того моменту, доки не буде визначено Переможця.

8.6. В підтвердження своєї перемоги, переможець надає чеки, що підтверджує покупки в ТРЦ «NEO PLAZA» на суму від 800 грн. У випадку відсутності підтверджуючих чеків  перемога визнається не дійсною.

8.7. Для отримання Подарунку – сертифікатів від орендарів на покупки в магазинах орендарів загальною сумою на 25 000 грн., Переможцеві  потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

8.8. Оподаткування вартості подарунків  проводиться відповідно до чинного законодавства України. Замовник не несе відповідальності стосовно зобов’язань учасників акції, що отримали подарунки від Орендарів акції, щодо  сплати податків та зборів.

 

 1. Переможець конкурсу визначається Організатором наступним чином:

9.1. Ведучий зі сцени оголошує  переможців шляхом послідовного вибору анкет з лототрону.

9.2. Ведучий обирає анкету з ім’ям Переможця, оголошує його всім глядачам та запрошує на сцену.

9.3. Переможцю конкурсу необхідно 15.02.2020 р.  узгодити з Відповідальним виконавцем Замовника порядок і строки вручення Подарунку.

9.4. Відповідальний представник Замовника – Харук І.,+38 096 590 45 80

9.5. Вручення подарунків  відбувається за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі,5.